Βήμα 1

Επιλέξτε έναν από τους τύπους widget

1. Εισάγετε όνομα τοποθεσίας

ή επιλέξτε από τις δημοφιλέστερες

Βήμα 2

Δείτε το Widget

Βήμα 3

Αντιγράψτε τον κώδικα